Werking

Met een zonneboiler kan je op een eenvoudige manier warm water produceren door gebruik te maken van het zonlicht.

De collector vangt het zonlicht op zodat de vloeistof opwarmt.

Deze vloeistof geeft zijn warmte, via een warmtewisselaar af aan een buffervat.

Bij onvoldoende warmte van de zon, is een naverwarming noodzakelijk. Dit kan o.a. zoals het voorbeeld hiernaast

 

Het spreekt voor zich dat we de pomp die het warmtetransportmedium rondpomp pas laten draaien als de collectoren warmer zijn dan de afnemer (bv. het water in het vat of het zwembadwater). Dit gebeurd via de regelaar die een minimum temperatuursverschil moet meten tussen collector en vat. De werking van de zonneboiler gebeurd dus volgens onderstaande stappen

 • Stap 1: Het verschil tussen collector en afnemer is groot genoeg
 • Stap 2: De pomp van het transportmedium begint te draaien
 • Stap 3: De pomp stopt met draaien omdat

De afnemer, bv. het sanitair vat, komt op zijn maximum toelaatbare temperatuur, bv. 85°C

Of

Het temperatuursverschil tussen collector en afnemer wordt te klein doordat de lichtintensiteit te laag wordt

OF

De collectoren op hun maximum toelaatbare temperatuur staan

Deze maximum temperatuur van de collectoren wordt bepaald door het type transportmedium en de druk in het circuit

 • Gewoon water: maximum 95°C collectortemperatuur, uitzonderlijk boven 100°C bij een zeer goed afgestelde installatie, maar niet aan te raden
 • Glycol oplossing, drukloos: maximum 100°C gezien een drukloze glycol oplossing een verdampingspunt heeft niet ver boven de 100°C
 • Glycol oplossing onder druk: maximum 160°C indien de druk wordt opgevoerd naar 6 bar!
  (Dit brengt de nodige veiligheidsrisico's met zich mee zoals het overdrukventiel dat kan open gaan en gloeiend hete glycol spuiten met 6 bar druk erachter!) 

Je kan u ook de vraag stellen waarom dit nuttig is in een particuliere situatie als de maximum temperatuur van het sanitair vat op ongeveer 85°C ligt. Als je een optimale koeling van de panelen bekomt hoeven de collectoren niet zo hoog in temperatuur te stijgen.

 • Thermische olie, drukloos: maximum 130°C in particuliere omgeving omwille van bovenstaande reden, 200-350°C in industriële processen
  (het gebruik hiervan is gepatenteerd door RA-Collectoren)

 Lees verder op de vragen pagina