Vragen

Waarom plaatsen wij grotere oppervlakten?

Met klassieke panelen heeft men in de zomer een grote opbrengst die niet nuttig kan gebruikt worden, net zoals bij onze collectoren. Vermits de opbrengst van klassieke panelen in de winter te verwaarlozen is, is het economisch niet verantwoord om meer collectoren te plaatsen. Wij plaatsen echter wel grotere oppervlakten, maar houden de hellingsgraad op minimum 45°. Hierdoor staat de zon in de winter en het tussenseizoen meer loodrecht op de panelen. De overschotten in hoogzomer verminderen vermits de zon dan schuiner invalt op het oppervlak. Voor een systeem, enkel voor warm sanitair water, is een te groot oppervlak in functie van het verbruik niet te verantwoorden. Grotere oppervlakten raden we enkel aan indien er een koppeling naar bijvoorbeeld vloerverwarming mogelijk is.

Wanneer hebben we de grootste opbrengst?

Met klassieke panelen is dit duidelijk in de zomer. In het tussenseizoen zal men nog regelmatig tekorten hebben door de nog relatief lage omgevingstemperatuur. Met vacuüm is dit niet het geval. Een vacuümcollector heeft dus het grootste rendement bij de helderste hemel en een loodrechte stand van de zon op de collector: (o.a. bij vriesweer in de winter!)

Wat is het grote verschil tussen de verschillende types zonnecollectoren?

Zoals gezegd is de basis van een thermische zonnecollector de omzetting van licht in warmte. Deze omzetting gebeurt vanzelf aan elk zwart oppervlak. We weten echter dat een lichaam dat opwarmt, zijn warmte direct begint af te geven aan de omgeving. Een goede zonnecollector zorgt ervoor dat die warmte zo veel mogelijk nuttig wordt gebruikt. Het komt er dus op neer van de warmte naar de juiste richting te laten vloeien. Om dit te bekomen kunnen we enkel zorgen dat de niet gewenste warmteverliezen zo klein mogelijk worden. Het grootste verlies, namelijk geleiding naar de omgeving, wordt voorkomen door het gebruik van vacuüm.

Daarom dat wij standaard werken met vacuümbuis zonnecollectoren.

Wat is het verschil tussen de verschillende types zonneboiler?

Het technische aspect van een zonneboiler verschilt vooral naargelang het transportmedium en dus type zonneboiler. Elk type heeft zo zijn kritische punten met uitzondering van 1 type!

1. Leegloop systeem met gewoon water 

Het transportmedium water zit in een drukloze tank en de collectoren zijn leeg. Het water wordt opgepompt en de panelen gevuld als de zon van zich laat zien. Als de pomp stopt met draaien omdat bv. de lichtintensiteit te laag wordt of het vat op zijn maximum temperatuur staat, dan lopen de panelen leeg. Zodoende het risico op bevriezing of verdamping in de panelen te voorkomen.

Kritische punten van deze installaties

 • Panelen moeten minimum 0,5% afhellen naar de onderste aansluiting
 • Leidingen moeten ten allen tijde minimum 2% afhellen richting het vat
 • Kans op breuken in de panelen door bevriezing

2. 'Leegloop' systeem met glycolmengsel

Idem als het leegloop systeem met water, met dat verschil dat de panelen niet leeglopen omdat het mengsel glycol-water niet kan bevriezen bij Belgische temperaturen. Verdamping is er dus wel.

Kritische punten van deze installaties

 • Stoomvorming in de panelen bij stilstand en hoge lichtintensiteit
 • Noodzakelijk onderhoud en verversing van de glycolmengsel na 5 jaar
 • Geleidelijke verzuring door de hoge temperaturen tijdens de zomermaanden, vandaar de noodzakelijke verversing

3. Druksysteem met glycolmengsel

Het zonneboiler circuit wordt opgevuld met een glycolmengsel en onder druk gezet tussen 1,5 en 6 bar. In de winter blijft het mengsel in de panelen zitten en voorkomt bevriezing, in de zomer, bij stilstand en hoge temperaturen, verdampt het mengsel en moet deze volumestijging worden opgevangen door een voldoende groot expansievat.

Kritische punten van deze installaties

 •  Stoomvorming in de panelen bij stilstand en hoge lichtintensiteit
 • Noodzakelijk onderhoud en verversing van de glycolmengsel na 5 jaar
 • Geleidelijke verzuring door de hoge temperaturen tijdens de zomermaanden, vandaar de noodzakelijke verversing
 • Grote drukstijgingen bij stagnatie van de collectoren waarbij de nodige veiligheidsmaatregelen moeten getroffen worden

4. Drukloos systeem met thermische olie 

Het volledige circuit wordt opgevuld met RA-FLUID en ontlucht via een open expansievat. 

 • Op welk type dak kan ik zonnecollectoren plaatsen?

De panelen kunnen zowel op een pannen- als leien dak worden opgebouwd. De dakbedekking blijft behouden en er zijn 2 doorvoeren om de leidingen van de panelen naar binnen tot aan de boiler te brengen. In specifieke gevallen, zoals bij speciale dakbedekking, kunnen de leidingen langs de gevel naar binnen geleid worden. Bij een plat dak wordt een frame op het dak geplaatst waarop de collectoren worden bevestigd. De leidingen kunnen dan ofwel door de dakbedekking of over de dakrand, langs de gevel naar de buffertank geleid worden.

 • Hoe groot moet mijn zonneboiler zijn?

De grootte van een installatie hangt af van het verbruik van warm sanitair water. De grootte van het gezin is hier meestal de belangrijkste factor. De manier van water gebruiken speelt echter ook een grote rol. Zo heeft men 2 tot 3 maal meer water nodig voor een ligbad dan voor een douche.

In onderstaande overzicht vind je enkele gemiddelden:

 • Gezin van 1 tot 2 personen 3 m², boiler van 200 of 250 liter
 • Gezin van 3 tot 4 personen 4 m², boiler van 250 of 300 liter
 • Gezin van 4 tot 5 personen 4 of 6 m², boiler van 300 tot 500 liter

Indien men de collectoren ook wenst te gebruiken voor ruimteverwarming, plaatst men best 8 m² of meer. Voor kleinere oppervlakten is de kostprijs van de bijkomende regeling zelden verantwoord. Voor vloerverwarming kan soms een eenvoudige en goedkope aanpassing van een bestaande installatie gebeuren door gebruik te maken van een extra warmtewisselaar.

 • Wat is de opbrengst van mijn installatie

De opbrengst van een installatie hangt af van verschillende factoren, namelijk collectoroppervlak, grootte boiler, verbruik warm water, enz... Wij garanderen een jaaropbrengst van 525 kWh/m² voor een installatie van 4 m² met een boiler van 300 liter. Hoe hoger het verbruik van warm water, hoe hoger de opbrengst. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat u zoveel mogelijk warm water moet verbruiken! Indien de mogelijkheid bestaat is de koppeling met een afwasmachine of eventueel wasmachine een voordelige optie.

Een koppeling naar de ruimteverwarming is ook mogelijk, wat de opbrengst van de zonneboiler 

 • Wat wanneer de zon niet schijnt?

In België is er niet voldoende zon(licht) om het hele jaar door voldoende warm water te hebben via de zonneboiler. Er is dus steeds een bijkomende verwarming nodig. Dit kan op verschillende manieren gerealiseerd worden: een bijkomende ketel op gas, mazout of pellets, een warmtepomp, ... .

 • Wat is de kostprijs van een gemiddelde zonneboiler installatie?

Elke situatie is anders.

Momenteel betaal je door de subsidieregeling van de Vlaamse overheid max. de helft van de totale kostprijs.

 • Hoe groot is de weerstand tegen storm en hagel

De vacuümbuizen zijn bestand tegen hagelbollen van 2 cm. Een bolle vorm is sterker dan een plat vlak. Het is wel aan te raden om de collectoren te vermelden in de brandpolis (dekt normaal ook stormschade), zodat ze verzekerd zijn tegen glasbreuk door stormweer.

Heeft u nog vragen, neem gerust contact op via onderstaande coördinaten.